• လုိသေလာက္သံုး ပုိသေလာက္သယ္
  Know More
 • အခ်ိန္မွီ ဆင္းကတ္ မွတ္ပံုတင္လိုက္ပါ
  Know More
 • အခမဲ့ Facebook, Viber, BeeTalk ႏွင့္ ဖုန္းေခၚဆိုျခင္း
  Know More
 • Video ေတြကုိ VU Clip နဲ႔ ၾကည့္ၾကစုိ႔
  Know More
Pin Wall Social Media Wall

Services

Enriching lives through digital services

Promotions Plans Devices
Find a store

What can we help you with?

If you’ve got a question or a problem we’re always ready to help

 • ၏ သံုးစြဲသူ ဆက္သြယ္ရန္ဗဟိုဌာန

  သံုးစြဲသူ အေတြ႔အၾကံဳေကာင္းမ်ား ဆိုင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္ ရဲ႔ ခ်က္ခ်င္း အကူအညီရရိွဖို႔ ဆက္သြယ္ရန္ဗဟိုဌာနကို ဖုန္းဆက္ေပးပါ။

  ဆက္သြယ္ရန္
 • ကြန္ရက္ ၿဖန္႔က်က္မႈ တည္ေနရာၿပ

  Ooredoo ရဲ႔ ၿမန္မာၿပည္အႏွံကြန္ရက္ ၿဖန္႔က်က္မႈကို စစ္ေဆးဖို႔ ကြန္ရက္ၿဖန္႔က်က္မႈတည္ေနရာၿပက ကူညီေပးပါမယ္။

  ကြန္ရက္ရရိွမႈ ဧရိယာ
 • ဘာေမးၿမန္းလိုပါသလဲ

  အေထာက္အကူၿပဳ က႑က အသံုးဝင္တဲ႔ ေသာ႔ခ်က္၊အသံုးက်ေသာ လခ္႔မ်ား ႏွင္႔ သတင္းမ်ား အၿပင္ လမ္းညႊန္မွဳ ေတြအၿပည္႔ရိွပါတယ္။

  ေမးေနက် ေမးခြန္းမ်ား
 • ဆိုင္ရွာရန္

  Ooredoo အေရာင္းဆိုင္မ်ားမွာ စမတ္က်တဲ႔ ပစၥည္းမ်ားၿပည္႔စံုၿပီး အရည္အခ်င္း ၿပည္႔၀တဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြကလည္းကူညီဖို႔ အသင္႔ရိွေနပါတယ္။

  ဆိုင္ရွာရန္
menu

Share

The latest from Ooredoo Myanmar


Subscribe to our newsletter

Stay up to date with our latest promotions, devices and news