• စိန္ေခၚမွုေတြအတြက္ အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား ?
သင္ဟာ ေတာက္ပေကာင္းမြန္တဲ့အနာဂတ္ကို ပိုင္ဆိုင္ေစမယ့္ စိန္ေခၚမႈေတြကို ျမတ္ႏိုးသူ ျဖစ္ပါသလား?

တကယ္လို႔မ်ား အေျဖကဟုတ္ကဲ့ဆိုရင္ေတာ့ ဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးက႑မွာ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အူရီဒူးျမန္မာက လစ္လပ္ေနရာေတြအတြက္ အရည္အခ်င္းျမင့္မားျပီး အေတြ႕အၾကံဳရွိ ဆက္သြယ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာေတြဆီက အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာေတြကို ၾကိဳဆိုလက္ခံေနပါျပီ။ အူရီဒူးျမန္မာအေနနဲ႔ သာလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ လစာနဲ႔ အခြင့္အေရးေတြ၊ ပုိမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ တိုးတက္ႏိုင္မယ့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ၊ ႏိုင္ငံ တကာအဆင့္မီလုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္စိတ္ခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ရာ အလုပ္ပတ္ဝန္းက်င္ေတြကို ေပးအပ္ ေနပါတယ္။

အူရီဒူးျမန္မာမိသားစုရဲ႕ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာမိသားစုဝင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစဖို႔ သင့္ကိုယ္ေရးမွတ္တမ္းကို Subject မွာ Tech/01/2017 လို႔ ေဖာ္ျပျပီး recruitment@ooredoo.com.mm ကို အခုပဲ ေပးပို႔လိုက္ပါ။ အျခားလစ္လပ္ရာထူးေတြအေၾကာင္းကို ပိုမိုသိရွိလိုပါက ဤေနရာ သို႕ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈလိုက္ပါ ။

အလုပ္အကိုင္

menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။