• ေနာက္ဆံုးရ Ooredoo သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွၾကစို႔

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား

တိက်ေသာ ေဆာင္းပါးရွာေဖြသည္
မြမ္းမံ့္ ရွာေဖြရန္
ေရြးခ်ယ္ရွာရန္

အူရီဒူးျမန္မာမွ ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ လူမႈအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္

  • ကရင္ျပည္နယ္ရွိေရေဘးသင့္ေဒသမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ကရင္ျပည္နယ္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႕ခြဲမႈ ေကာ္မတီသို႕ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ထပ္မံလွဴဒါန္း။
  • အူရီဒူးျမန္မာမွ ေရေဘးဒဏ္ခံရေသာ ျမိဳ႕နယ္ ၂၅ ျမိဳ႕နယ္ရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအား အခမဲ႕ အူရီဒူးအခ်င္းခ်င္း ဖုန္းေခၚဆိုခြင့္ႏွင့္ SMS ေပးပို႔ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပး။

ရန္ကုန္၊ျမန္မာ။

အူရီဒူးျမန္မာမွ ယေန႕တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ ကရင္ျပည္နယ္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံမံခန္႕ခြဲမႈ ေကာ္မတီသုိ႕ ေငြက်ပ္ သိန္းတစ္ရာကို လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၅ ျမိဳ႕နယ္မွ ေက်းရြာေပါင္း ၈ဝ ေက်ာ္သည္ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းခဲ့မႈေၾကာင့္ ေရးေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရျပီး အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြခဲ့ရပါသည္။

၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁ဝ ရက္တြင္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရရံုး၌ သြားေရာက္လွဴဒါန္းခဲ့ျပီး လွဴဒါန္းမႈအား ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္မွ လက္ခံေပးခဲ့ပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အေထာက္အပ့ံမ်ားအျပင္ အူရီဒူးျမန္မာမွ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတုိင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ခဲ့သည့္ ျမိဳ႕နယ္ ၂၅ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခမဲ့ SMS အေစာင္ ၃ဝ ေပးပို႕ခြင့္ႏွင့္ မိနစ္ ၃ဝ ၾကာ အူရီဒူးအခ်င္းခ်င္း ဖုန္းေခၚဆိုႏိုင္ခြင့္တို႕ကို ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။ အူရီဒူးအေနျဖင့္ အဆုိပါေဒမ်ားရွိျပည္သူေပါင္းမ်ားစြာသည္ ယခုႏွစ္တြင္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ျပင္းထန္စြာ ထိခိုိက္ခံစားေနရသည္ကို အူရီဒူးက စာနာနားလည္သည့္ အတြက္ မိမိတို႕၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ား၊ သူငယ္ခ်င္းမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ရွိေစလို၍ ယင္းကဲ့သုိ႕ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အူရီဒူးျမန္မာ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr. Vikram Sinha က “ကၽြန္ေတာ္တို႕ အေနနဲ႕ ေရေဘးသင့္ျပည္သူေတြနဲ႕ ထပ္တူထပ္မွ်ခံစားရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ ေမ်ွာ္မွန္းခ်က္က လူထုဘဝကို ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေစဖို႕ ျဖစ္တာနဲ႕အညီ ေဒသတြင္းရွိလူထု၏ လူမႈေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိျပီး ယခုတစ္ဖန္လည္း ေရေဘးသင့္ေဒသေတြမွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုအတြက္ ထပ္မံပံ့ပိုးေပးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ တန္ဖိုးထားရပ္တည္ခ်က္ (၃) ရပ္ျဖစ္တဲ့ ဂရုစိုက္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ျခင္းႏွင့္ စိန္ေခၚျခင္းတို႕ႏွင့္အညီ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕အေနနဲ႕ ေရေဘးသင့္ေဒသေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အရာေတြကို ကူညီေထာက္ပ့ံေပးတဲ့အျပင္ မိမိတို႕ရဲ႕ ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္သူမ်ားႏွင့္ အလိုအပ္ဆံုး အခ်ိန္မွာ အဆက္အသြယ္မျပတ္ရွိေနႏုိင္ေအာင္ ကူညီေပးတာပဲျဖစ္ပါတယ္။” ဟု ေျပာၾကားလိုက္သည္။

အူရီဒူးျမန္မာမွ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူထု၏ဘဝကို ျပည့္စံုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလိုသည့္အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္သာမက ေဒသေနလူထု၏ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ပါ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒါင္းလုတ္ရယူပါ။
menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။