• ေနာက္ဆံုးရ Ooredoo သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွၾကစို႔

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား

တိက်ေသာ ေဆာင္းပါးရွာေဖြသည္
မြမ္းမံ့္ ရွာေဖြရန္
ေရြးခ်ယ္ရွာရန္

ျပည္ပႏိုင္ငံေပါင္း ၂၄ ႏိုင္ငံတြင္ အူရီဒူး၏ Roaming (ျပည္ပ ေရာက္စဥ္ အသံုးျပဳမႈ) ၀န္ေဆာင္မႈျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆို အသံုးျပဳႏိုင္ေတာ့မည္

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။

အူရီဒူး ဆင္းမ္ကဒ္ သံုးစြဲသူမ်ား အေနျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံေပါင္း ၂၄ (ႏွစ္ဆယ္႔ေလး) ႏိုင္ငံတြင္ အူရီဒူး၏ Roaming (ျပည္ပေရာက္စဥ္ အသံုးျပဳမႈ) ၀န္ေဆာင္မႈျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆို အသံုးျပဳႏိုုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းေပးခ်င္ပါသည္။

ကေမၻာဒီယား၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုးနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊ မေလးရွား၊ ေမာ္ဒိုက္စ္ ၊ ဖီလစ္ပိုင္၊ စကၤာပူ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္၊ လင္ခ်င္းစတိုင္ ၊ ဆြစ္ဇာလန္၊ ဘရာဇီး၊ ကေနဒါ၊ အစၥေရး၊ လဘႏြန္၊ နယူးဇီလန္၊ အိုမန္၊ ကာတာ စသည့္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၁ႏိုင္ငံတြင္ အူရီဒူးဆင္းကတ္ျဖင့္ roaming ၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။

က်န္သည့္ သံုးႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ သီရိလကၤာ၊ ထိုင္၀မ္ႏွင့္ အီတလီႏိုင္ငံတို႔၌ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ရက္ေန႔မွစ၍ အူရီဒူး ဆင္းကတ္ျဖင့္ Roaming ၀န္ေဆာင္မႈကို အသံုးျပဳႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။ အူရီဒူးဆင္းကတ္အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ယင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အူးရီဒူးဆင္းကတ္ျဖင့္ Roaming ၀န္ေဆာင္မႈ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ဖုန္းေဘလ္ကို လံုေလာက္စြာ ျဖည့္ထားရန္လည္း အထူးလိုအပ္လွပါသည္။

ျပည္ပေရာက္စဥ္ အသံုးျပဳမႈ (Roaming)

Ooredoo ျမန္မာသည္ ေအာ္ပေရတာအသစ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းသို႔ သယ္ေဆာင္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံတကာရွိ ေအာ္ပေရတာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ရန္ သေဘာတူညီမႈမ်ား ရယူေနပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားခရီးမထြက္ခင္ မိမိသြားမည့္ႏုိင္ငံတြင္ အူရီဒူး ဆင္းမ္ကဒ္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းရွိမရွိကို မျပဳႏုိင္ကုိ အရင္ဆံုး စစ္ေဆးရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ ခရီးထြက္ေသာအခါတြင္ ေအာက္ပါမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ရန္ -

• ဖုန္းအစီအစဥ္ခ်ျခင္း- မိတ္ေဆြ၏ အူရီဒူး ဖုန္းသည္ ၾကိဳတင္ေငြရွင္းစနစ္ျဖစ္ပါက ျပည္ပတြင္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ စီမံျပီးသားျဖစ္ပါသည္။ အူရီဒူး ဖုန္း ေနာက္မွေငြရွင္းစနစ္ကုိ အသံုးျပဳသူမ်ားသည္ အရင္ဆံုး မိမိဖုန္းသည္ ျပည္ပတြင္ အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ စီစဥ္ျပင္ဆင္ျပီးသားျဖစ္မျဖစ္ကုိ ျပည္တြင္းရွိ နီးစပ္ရာ အူရီဒူး ဆိုင္တြင္ စစ္ေဆးျပီး စေပၚေငြသြင္းပါ။

• အဖိုးအခ စစ္ေဆးျခင္း: ျပည္ပခရီး မထြက္ခင္ ႏုိင္ငံျခားတြင္ မိမိဖုန္းအသံုးျပဳခကုိ အရင္ဆံုး စစ္ေဆးရန္ အၾကံေပးပါရေစ။ ျပည္ပတြင္ ဖုန္းဖြင့္လိုက္သည္ႏွင့္ ဖုန္းအသံုးျပဳခ အခ်က္အလက္ႏွင့္ တကြ ၾကိဳဆိုေၾကာင္း SMS ဝင္ေရာက္လာပါလိမ့္မည္။

ေက်းဇူူးျပဳ၍ မွတ္သားထားရမွာက ကြဲျပား ျခားနားေသာ နည္းပညာသံုး ကြန္ရက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး (2G/GSM, 3G/UMT and 4G/LTE) ရွိျပီး နည္းပညာ တစ္ခုစီတုိင္းတြင္ စံုလင္မ်ားျပားေသာ ေရဒီယိုလိႈင္းမ်ားရွိပါသည္။ မိုဘုိင္းဖုန္းတိုင္း သည္ ေရဒီယုိလႈိင္းအားလံုးကုိ လက္မခံပါ။ ထို႔ေၾကာင္႔ မိမိ၏မိုဘိုင္းဖုန္းသည္ ျပည္ပရွိ Ooredoo ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကြန္ရက္တြင္ အသံုးမျပဳႏုိင္သည္မွာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

၂။ ျပည္ပ၌ ရွိေနစဥ္

ျပည္ပ တြင္ရွိေနစဥ္ ဖုန္းေခၚလိုလွ်င္ ႏုိင္ငံတကာ သံုးကုတ္ကုိ အသံုးျပဳရပါမည္။ ဥပမာ - ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ျပန္ေခၚလုိလွ်င္ ေခၚဆိုလုိ ေသာဖုန္းနံပါတ္၏ ေရွ႕တြင္ +95 ကိုေရးထည့္ျပီး ဧရိယာကုတ္ 0 ကုိ ဖယ္လုိက္ပါ။

အူရီဒူး ျမန္မာ ၾကိဳတင္ေငြရွင္းစနစ္ဖုန္း အတြက္ ႏုိင္ငံျခား၌ ဖုန္းေခၚဆုိျခင္းမွာ Ooredoo ႏွင့္ မိမိေရာက္ရွိေနေသာ ႏုိင္ငံ၏ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈေပၚမူတည္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ကြန္ရက္မ်ားတြင္ ေခၚဆုိလိုေသာဖုန္းနံပါတ္ကုိ တိုက္ရိုက္ ေခၚႏုိင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကြန္ရက္မ်ားတြင္ Ooredoo၏ “Call-back” ဝန္ေဆာင္မႈကို သံုးရပါမည္။

ဤဝန္ေဆာင္မႈကုိ သံုးရန္ *131*ေခၚဆိုလုိေသာဖုန္းနံပါတ္# ကုိ ႏွိပ္ျပီးေခၚဆုိပါ။ ဥပမာ အူရီဒူး ၏သံုးစြဲသူအေထာက္အကူနံပါတ္မွာ *131*9970000234# ၿဖစ္သည္။ Call-back ျပန္လာလွ်င္ တဖက္မွ ဖုန္းကိုင္ရန္ ေခတၱေစာင့္ဆုိ္င္းေပးပါ။ ဖုန္းေျဖၾကားလုိက္သည္ႏွင့္ သံုးစြဲခေပးရပါမည္။

  ျပည္ပေရာက္စဥ္ အသံုးျပဳမႈ (Roaming) အတြက္မွတ္သားရန္

• ကိုယ္ပိုင္အခ်က္အလက္ - အသံုးျပဳခ အတိအက်ေပးေဆာင္ႏုိင္ရန္ ျပည္ပတြင္ အသံုးျပဳထားေသာပမာဏကုိ ထုိကြန္ရက္မွ မွတ္တမ္းတင္ထားျပီး ကုိယ္ရဲ႕ ေအာ္ပေရတာသို႔ ျပန္ပို႔ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ Roaming ဝန္ေဆာင္မႈအား ဤကဲ့သို႔ ကုိင္တြယ္စီမံျခင္းကုိ လက္ခံႏိုင္မွသာ အသံုးျပဳရန္ အၾကံေပးပါရေစ။

• အနီးစပ္ဆံုးယူျခင္း - ျပည္ပတြင္ ဖုန္းေခၚဆုိျခင္းမ်ားကုိ 30စကၠန္႔စီ အနီးစပ္ဆံုးယူပါမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခၚဆုိမႈမွာ ၄၂စကၠန္႔ၾကာလွ်င္ 1မိနစ္စာ ေပးေခ်ရပါမည္။ အင္တာနက္အတြက္ 50KBစီ အနီးစပ္ဆံုးယူပါမည္။ မွတ္သားရမည့္ နံပါတ္မ်ား

မွတ္သားရမည့္ နံပါတ္မ်ား

• Voicemail စီစဥ္ျပင္ဆင္ရန္: ျပည္ပတြင္ရွိေနစဥ္ +95 997 000 1321 ကုိ ေခၚဆုိျပီး အမွာစကားမ်ားကုိ နားေထာင္ျခင္းျဖင့္ အဆက္အသြယ္မျပတ္ရွိေနမွာပါ။ သံုးစြဲသူ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အကူအညီ - အူရီဒူး က မိတ္ေဆြ ဘယ္ႏုိင္ငံပဲ ေရာက္ေရာက္ အျမဲကူညီဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။ +95 9970001200 ကုိ အခ်ိန္မေရြး ေခၚဆိုႏုိင္ပါတယ္ ဒါမွမဟုတ္ www.ooredoo.com.mm e-care portal သို႔ ဝင္ေရာက္ျပီး အြန္လိုင္းကေန အကူအညီ ရယူႏုိင္ပါတယ္။

“အခုလို ႏုိင္ငံရပ္ျခားေရာက္ေနစဥ္မွာ မိမိအၿမဲတန္း ကိုင္တဲ႔ဖုန္းကို သံုးၿပီး မိသားစုနဲ႔ေရာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြ အသိမိတ္ေဆြေတြ နဲ႔ အဆက္အသြယ္ မျပတ္ေနႏုိင္မယ္႔ ဝန္ေဆာင္မွဳမိ်ဳးကို ကြ်န္မတို႔ သံုးစြဲသူ မိဘျပည္သူေတြ လက္ထဲ အေရာက္ပို႔ေပးႏုိင္လို႔ ကြ်န္မတို႔ အင္မတန္ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ဟု အူရီဒူးျမန္မာရဲ႕ လူမွဳဆက္ဆံေရး ႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး အႀကီးတန္း မန္ေနဂ်ာ ေဒၚသီရိၾကာညိဳက ေျပာလိုက္သည္။

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒါင္းလုတ္ရယူပါ။
menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။