• ေနာက္ဆံုးရ Ooredoo သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွၾကစို႔

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား

တိက်ေသာ ေဆာင္းပါးရွာေဖြသည္
မြမ္းမံ့္ ရွာေဖြရန္
ေရြးခ်ယ္ရွာရန္

အူရီဒူး ျမန္မာ က MasterCard ၊ ခန္းအကယ္ဒမီ ျမန္မာတုိ႔ ႏွင္႔ လက္တြဲ၍ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ Translate-a-Thon (ေခၚ) ျမန္မာဘာသာသုိ႔ ဘာသာျပန္ဆုိ ၿပိဳင္ပြဲ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပ

ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။

အူရီဒူး ႏွင္႔ ခန္းအကယ္ဒမီ ျမန္မာတုိ႔ လက္တြဲ၍ ျမန္မာျပည္၏ ပထမဦးဆံုးေသာ ျမန္မာဘာသာသို႔ ဘာသာျပန္ဆုိသည္႔ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔ တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အူရီဒူး ျမန္မာ၏ ရုံးခ်ဳပ္၌ လည္းေကာင္း ၊ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕ဂ်က္ဖဆင္ စင္တာ၌ လည္းေကာင္း ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပခဲ႔သည္။ တဖန္ အူရီဒူး ႏွင္႔ ခန္းအကယ္ဒမီ ျမန္မာတို႔သည္ MasterCard နဲ႔လက္တြဲ၍ ႏုိ၀င္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလ Tech ရုံး၌ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ ဘာသာျပန္ဆိုပြဲကို ထပ္မံ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Ooredoo ၿမန္မာ၏ ရုံးခ်ဳပ္၊ ဆူးေလ Tech ႏွင္႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕ ဂ်က္ဖဆင္ စင္တာ တို႔တြင္ က်င္းပၿပဳလုပ္ခဲ႔ၾကေသာ ယင္း ၿမန္မာဘာသာသို႔ ဘာသာၿပန္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ခန္းအကယ္ဒမီ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ရွိေသာ ပညာေရး ႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ဗီဒီယိုဖုိင္ မ်ားႏုိင္သမွ် မ်ားမ်ားကို ၿမန္မာဘာသာ သို႔ ဘာသာၿပန္ဆို ၿခင္းၿဖင္႔ ၿမန္မာၿပည္မွ သံုးစြဲသူ မိဘၿပည္သူမ်ား ယင္းဗီဒီယိုဖုိင္မ်ားက ေပးေသာ အက်ိဳးထူးမ်ား ကို ရရွိႏုိင္ၾကမည္ ၿဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ႔ေသာ ၿမန္မာဘာသာ သို႔ ဘာသာၿပန္ဆိုပြဲ တြင္ ၆၅ ေယာက္ေသာ ေစတနာ႔ ၀န္ထမ္း လုပ္အားေပးမ်ားသည္ ခန္းအကယ္ဒမီ ၏ ဗီဒီယိုဖုိင္ေပါင္း ၁၄၀ဖုိင္ ကို Acer မွ ပံ႔ပိုးေသာ ကြန္ၿပဴတာမ်ား ႏွင္႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ႔ ၾကသည္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္မူ ၄၇ ေယာက္ေသာ ေစတနာ႔ ၀န္ထမ္းမ်ား သည္ ခန္းအကယ္ဒမီ ရွိ ပညာေရး ဗီဒီယုိ ဖုိင္ေပါင္း ၃၆ ဖိုင္ကို ၿမန္မာဘာသာသို႔ ဘာသာၿပန္ဆို ခဲ႔ၾကၿပီး ၊ တတိယအႀကိမ္ ဆူးေလ Tech  ဘာသာျပန္ ဆိုပြဲတြင္မူ ေစတနာ႔ ၀န္ထမ္း ဘာသာျပန္ ဆိုသူမ်ားေပါင္း အေယာက္ ၈၀ သည္  ဗီဒီယိုဖုိင္ေပါင္း ၁၂၉ ဖုိင္ အသီးသီး ဘာသာျပန္ဆိုခဲ႔ၾကသည္။ ထုိ႔အျပင္ MasterCard အလုပ္သင္ ေစတနာ႔ ၀န္ထမ္းမ်ား ႏွင္႔ အျခား စိတ္ပါ၀င္စား ကြ်မ္းက်င္သူ ဘာသာျပန္စရာမ်ားက ပညာကုသိုလ္ယူသည္႔ အေနျဖင္႔ ဗီဒီယိုဖုိင္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ကို ၿမန္မာဘာသာသို႔ ဘာသာၿပန္ၿပီးျဖစ္ရာ ခန္းအကယ္ဒမီ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ တြင္ ၿမန္ဘာသာသို ႔ ဘာသာၿပန္ဆိုၿပီးသား ပညာေရး ဗီြဒီယို ဖုိင္ စုစုေပါင္း ၅၁၉ ဖိုင္ရွိ သြားၿဖစ္သည္။

ယင္း ၅၁၉ ဖုိင္မ်ားသည္ သခၤ်ာဘာသာ ၊ သိပၸံဘာသာ၊ အႏုပညာဘာသာ၊ ဘ႑ာေငြေၾကးႏွင္႔ စာရင္းကိုင္ဘာသာ၊ ကြန္ျပဴတာဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ စာသင္ၾကားမွဳ အေထာက္အကူၿပဳဘာသာရပ္မ်ား ႏွင္႔ အျခားဗဟုသုတ ရစရာ ဗီဒီယိုဖုိင္မ်ား  စသည္ျဖင္႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ ခန္းအကယ္ဒမီ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ အမ်ိဳးမိ်ဳးေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ ဗီဒီယိုဖုိင္ေပါင္း ၇၆၀၆ ဖုိင္ တိတိရွိရာ ျမန္မာဘာသာသုိ႔ ျပန္ဆိုထားေသာ ဖုိင္ေပါင္း ၅၁၉ဖုိင္သည္ ၇% သာရွိေသးသျဖင္႔ ေနာင္တြင္လည္း ယခုကဲ႔သို႔ Translate-a-thon (ေခၚ) ျမန္မာဘာသာသို႔ ဘာသာျပန္ဆိုပြဲမ်ားကို ထပ္မံက်င္းပသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါ လင္႔ခ္တြင္ ၿပိဳင္ပြဲမ်ား ဘယ္ေတာ႔က်င္းပမလဲဆိုတာ ေၾကညာသြားမွာ ျဖစ္ပါသည္။ https://www.facebook.com/events/384013621755249/

ဒီၿပိဳင္ပြဲ သံုးခုလံုးရဲ႕ ေအာင္ၿမင္မွဳေတြ အတြက္ အင္မတန္ ၀မ္းသာ အားရမိ ပါတယ္။ တတိုင္းျပည္လံုး အတိုင္းအတာနဲ႔  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖုိ႔ဟာ ပညာေရးဟာ အင္မတန္ အဓိက က်ပါတယ္။ ဒါဟာ ကြ်န္မတို႔ အေနနဲ႔ တိုင္းၿပည္ရဲ႕ အလြန္ သင္ယူခ်င္ေနတဲ႔ အာသီသကို ကူညီၿဖည္႔ဆည္းေပးတာ ျဖစ္ၿပီး  မိဘၿပည္သူေတြ အားလံုး ပညာေရးကို လြယ္လင္႔တကူ ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္လိုက္ႏုိင္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္တိုတို ကာလအတြင္းမွာ ကြ်န္မတို႔ သံုးစြဲသူ မိဘၿပည္သူ ေမာင္ႏွမမ်ားဟာ ဒီလို ပညာေရး နဲ႔ ပတ္သက္တဲ႔ သင္ယူမွဳ အေထာက္အကူေတြ ကို သူတို႔ အိတ္ကပ္ ထဲက လက္ကိုင္ဖုန္းေတြ က တဆင္႔ ရယူႏုိင္ေတာ႔ မွာၿဖစ္ပါတယ္။ ခန္းအကယ္ဒမီ ျမန္မာ နဲ႔ MasterCard ကဲ႔သို႔ေသာ အဖြဲ႔အစည္း အမ်ိဳးမိ်ဳးတို႔နဲ႔ အတူတူလက္တြဲၿပီး ေနာက္ေနာင္ဆို ရင္လည္း ဒီလို ၿပိဳင္ပြဲေတြ လက္တြဲ က်င္းပသြားဖို႔ ရွိပါတယ္။” အူရီဒူး ျမန္မာမွ လူမွဳဆက္ဆံေရး ႏွင္႔ ျပန္ၾကားေရး အႀကီးတန္း မန္ေနဂ်ာ မသီရိၾကာညိဳက ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ခန္းအကယ္ဒမီ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာရွိ ပညာေရး ဗီဒီယိုဖုိင္မ်ားကို ေအာက္ပါ လင့္ခ္တြင္ ေတြ႔ႏုိင္ပါသည္။ https://report.khanovaskola.cz/stats

အခ်က္အလက္မ်ားကို ေဒါင္းလုတ္ရယူပါ။
menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။