• Ooredoo Business Devices
အင္တာနက္

ေအာက္ပါစာရင္းမွ ႏွစ္သက္ရာ Device ကိုေရြးရန္။
စစ္ထုတ္ပါ
Device ကိုေရြးရန္
ေအာက္ပါစာရင္းမွ ႏွစ္သက္ရာ Device ကိုေရြးရန္။
menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။