• ေမးျမန္းရန္
သံုးစြဲသူ ေမးခြန္းမ်ား

Call Center သို႕ ၂၄ နာရီဆက္သြယ္နိုင္ပါသည္။ အူရီဒူးရဲ႕ Customer Champion မ်ားက သင့္အခက္အခဲမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းဖို႕ေစာင့္ၾကိဳေနပါတယ္။

အူရီဒူးဖုန္းသံုးစြဲသူမ်ားအေနႏွင့္ 234 ကိုေခၚဆိုၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရယူနိုင္ပါသည္။

အျခားေအာ္ပေရတာ ကိုအသံုးျပဳၿပီး +959970000234 သို႕လည္းေခၚဆိုကာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူနို္င္ပါသည္။

သင္ႏွင့္နီးစပ္ရာ အူရီဒူးစတိုးမ်ားသို႕လည္း သြားေရာက္နိုင္ပါသည္။

Agent/Dealer ေမးခြန္းမ်ား

အူရီးဒူးဆင္းကဒ္ကို အသံုးျပဳၿပီး 213 သို႕ေခၚဆိုကာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူနိုင္ပါသည္။

အျခားေအာ္ပေရတာ ကိုအသံုးျပဳၿပီး +959970000234 သို႕လည္းေခၚဆိုကာ ဝန္ေဆာင္မႈရယူနို္င္ပါသည္။

menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။