အျခားလူေတြ ေမးေနၾကတဲ့

ဒီ စာမ်က္နွာမွာေတာ့ အျခား သံုးစြဲသူေတြ ေမးေနၾကတဲ့ အေမးအေျဖေတြကို ေတြ႔ရွိနိုင္ပါတယ္။ သင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ထပ္ရွိရင္ ကြ်နု္ပ္တို႔ကို အခ်ိန္မေရြး ဆက္သြယ္နိုင္ပါတယ္။

သံုးစြဲသူဝန္ေဆာင္မႈ အေထာက္အကူ

Q: သံုးစြဲသူ ဝန္ေဆာင္ေရး ကူညီမွုကို အျခားဘယ္နည္းေတြနဲ႔ ရယူႏိုင္ေသးလည္း။


A: Ooredoo ရဲ႕ Facebook စာမ်က္ႏွာ၊ www.ooredoo.com.mm ဝဘ္ဆိုဒ္၊ မိတ္ေဆြ ဟန္းဆက္ရွိ USSD မီႏူး၊ IVR နံပါတ္ 234 သို႔ ေခၚဆုိျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ Contact center champion တစ္ေယာက္ႏွင့္ ေျပာဆုိျခင္း တို႔ျဖင့္ ရယူ ႏိုင္ပါသည္။ Ooredoo အေရာင္းဆိုင္၊ ကိုယ္စားလွယ္ဆိုင္မ်ားတြင္လည္း အကူအညီ ရယူ ႏုိင္ပါသည္။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: အကူအညီလိုအပ္ပါက ၊သိရိွစရာမ်ား၊ ကုန္က်စရိတ္မ်ား စံုစမ္းလိုပါက ဘယ္နံပါတ္ကို ေခၚရမွာလည္း


A: Ooredoo ဆင္းမ္ကဒ္မွေန၍ နံပါတ္ ၂၃၄ သို႔ အခမဲ႔ ေခၚဆိုႏိုင္ပါသည္။ Ooredoo contact centre သည္ ၂၄ နာရီ ပိတ္ရက္မရိွ ဖြင္႔လွစ္ထားပါသည္။ အၿခားကြန္ရက္မ်ားမွ ေခၚဆိုလိုပါက +959970000234 သို႔ ဆက္သြယ္ပါ။ ထိုသို႔ ေခၚဆိုပါက ထိုကြန္ရက္ ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ သံုးစြဲခ ၿဖတ္ေတာက္မႈ ခံရပါမည္။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: SIM ဆင္းကဒ္ Lock က်သြားျပီ ဆုိရင္ ဘယ္လို လုပ္ရမလည္း။


A: PIN နံပါတ္ကို မွားယြင္းစြာ ၃ ၾကိမ္ ႏွိပ္ပါက SIM lock က်သြားပါမည္။ SIM ကဒ္ ဝယ္စဥ္က ဘူးေပၚတြင္ POK နံပါတ္ ပါရွိပါသည္။ ယင္း PUK နံပါတ္ကုိ ဖုန္းထဲသုိ႔ ရိုက္သြင္းပါက lock ျပန္ေျပသြားပါမည္။ အကယ္၍ SIM ကဒ္ ဘူးခြံ မရွိေတာ့ ပါက Contact Center နံပါတ္ ၂၃၄ ကို ဆက္သြယ္ျပီး အကူအညီေတာင္းပါ။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: PUK ဆုိသည္မွာ ဘာလည္း။


A: PIN နံပါတ္ ၃ ၾကိမ္ မွားယြင္းႏွိပ္မိ၍ SIM Lock က်န္သြားျခင္းကို ျပန္ေျဖရန္ လိုအပ္သည့္ နံပါတ္ ျဖစ္ပါသည္။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: ဖုန္း၊ SIM ကဒ္ ေပ်ာက္သြားတယ္၊ အခိုးခံရတယ္ သို႔မဟုတ္ ပ်က္စီးသြားတယ္ ဆုိရင္ ဘာလုပ္ရမလည္း။


A: Contact Center နံပါတ္ 234 ကို ဆက္ျပီး Ooredoo ၏ Champion တစ္ေယာက္ႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ပါ။ ဆင္းကဒ္ ကို အသံုးျပဳခြင့္ ရပ္ဆိုင္းထားလိုက္ရပါမည္။ Ooredoo အေရာင္းဆုိင္ တစ္ဆိုင္ဆိုင္သုိ႔ သင္၏ မွတ္ပံုတင္ (သုိ႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံျခားသား ဆုိပါက Passport ႏွင့္ သြားျပီး SIM ကဒ္ကို အစားထိုး ရယူပါ။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: Ooredoo အထိမ္းအမွတ္ဆိုင္မ်ား ဘယ္နားမွာ ရွိသလည္း။


A: Ooredoo website ၏ Support (အေထာက္အကူ) စာမ်က္ႏွာတြင္ ရွာေဖြ ၾကည့္ရႈ ႏိုင္ပါသည္။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: Ooredoo အေရာင္းဆိုင္မ်ား၊ စတိုးဆိုင္မ်ား ဘယ္နားမွာ ရွိသလည္း။


A: Ooredoo website ၏ Support (အေထာက္အကူ) စာမ်က္ႏွာတြင္ ရွာေဖြ ၾကည့္ရႈ ႏိုင္ပါသည္။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: ေငြျဖည့္ကဒ္ Lock က်သြားျပီ။ ဘာလုပ္ရမလည္း။


A: Contact Center နံပါတ္ 234 ကို ဆက္ျပီး Ooredoo ၏ Champion တစ္ေယာက္ႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ပါ။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: ေငြျဖည့္ကဒ္၊ ေဘာက္ခ်ာကို မသံုးရေသးပဲ ပ်က္စီးယိုယြင္းေနတယ္။ ဘယ္လို လုပ္ရမလည္း။


A: Contact Center နံပါတ္ 234 ကို ဆက္ျပီး Ooredoo ၏ Champion တစ္ေယာက္ႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ပါ။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: အရင္နံပါတ္ ျပန္ရမွာလား။


A: ရပါမည္။ Ooredoo အေရာင္းဆုိင္ တစ္ဆိုင္ဆိုင္သုိ႔ သင္၏ မွတ္ပံုတင္ (သုိ႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံျခားသား ဆုိပါက Passport ႏွင့္ သြားျပီး SIM ကဒ္ကို အစားထိုး ရယူပါ။

ခ်ဳံ႔သည္

Q: ကိုယ္တိုင္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ သံုးစြဲသူ ဝန္ေဆာင္မွု ဝဘ္ဆိုဒ္ ရွိလား။


A: ရွိပါသည္ http://ecare.ooredoo.com.mm

ခ်ဳံ႔သည္
menu

ေဝမ်ွရန္။

Ooredoo ၿမန္မာ၏ေနာက္ဆံုးရသတင္းမ်ား။


သတင္းထုတ္ၿပန္ခ်က္မ်ားအတြက္ စာရင္းသြင္းရန္

ေနာက္ဆံုးေပၚ အေရာင္းၿမွင္႔တင္မႈမ်ား၊ မိုဘိုင္းပစၥည္းမ်ားနဲ႔ သတင္းမ်ားနဲ႔ မ်က္ေခ်မၿပတ္ရိွရေအာင္။